logo
  • hu
  • en
  • Etro Melede

    Az Etro Melede egy improvizatív előadás, amelyet Bitó Katalin és Makay Anna (MA’AM) készítettek és adnak elő. Rituális jellegű előadásuk improvizatív foglalkozások során alakult ki, ami a koncert és a táncelőadás határán mozog. Van egy szubtilis közösségi és interaktív minősége. A közönség gyakorlatilag és aktívan soha nem válik a történések részévé, hanem a passzív befogadói állapotból kilépve aktívvá válik az élmény és az empátia érzésében. Ez az előadás rituális jellegének köszönhető. Az előadók azt adják át a jelenlévőknek, ami egy deperszonalizált állapotból megszólal bennük.

    Fellépők