disco, techno
Route 8

Mid-tempo speeding on Route 8 from disco to techno.