Tóth Kinga interaktív installáció és performansz / Trafó Bálna

Máriamasina – női imák a XXI. században

A Máriamasina imamunka a tradicionális imák és az egyház szent, boldog női figuráinak életét dolgozza fel és emeli be a XXI. századba. Mit tanulhat a mai modern nő ezektől a bibliai nőktől, milyen viselkedésmintákat mutatnak be ezek az alakok, milyen élethelyzetek és viselkedések jellemezték őket, milyen helyük volt az akkori társadalomban és hogy tudták akaratukat, pozíciójukat érvényesíteni, melyek voltak az akkori női princípiumok és értékek és egyáltalán, érzékelhető-e bármilyen változás a mai helyzethez képest? Tóth Kinga a szentéletű nők (elsősorban Mária) élettörténetének tanulmányozásával párhuzamokat és kapcsolatokat keres, a Máriamasina új imái azonban a jelenkor nőinek imái, akik hasonló társadalmi problémákkal, erőszakkal, elnyomással szembesülhetnek életükben. A mai társadalom (lásd akár napjaink Magyarországát) a nőket általában gyakorta természeti teremtménynek tekinti, „kehelynek”, életadónak, azonban a szellemi életbe nem okvetlenül becsatlakozhatónak. Magyarország miniszterelnökének 2017-es újévi beszédében, majd későbbi nyilatkozataiban is elhangzott az elvárás a magyar nők felé, miszerint elsősorban biológiai feladatuk ellátására, a gyermekek születésére, a kehelyfunkcióra koncentráljanak és elsősorban tradicionális szerepüket, az otthonteremtést és gondozást tekintsék feladatuknak. Ez a tendencia több társadalomban is fellelhető, vallási- népcsoporti hovatartozástól függetlenül. Ezek az imák útkeresések és válaszkeresések a nők társadalmi szerepének változtathatásához, melyhez audiovizuális performanszok is tartoznak. Mi a női szerep? Van-e ilyen? Milyen paraméterei vannak? Hogy valósíthatóak meg a különböző női szerepek? Tóth Kinga a hagyományos imaformát szövegben, vizuális és hangmunkában dolgozza fel és át, használati tárgyak, tisztítószerek, kegytárgyak, konyhai és egyéb felszerelések segítségével kísérli meg a téma kritikai körbejárását.