Jód Együttes: Nemek és igenek

A performansz a női és férfi princípium mindenkori és újonnan felfedezett egymásra utaltságát, a köztük fennálló egyensúlyi és egyenlőségi viszony dinamikáját járja körül, nem válaszokat kutatva, hanem inkább brutális őszinteséggel feltárva és kiemelve azon gesztusok sokaságát az archetipikus „Ádám és Éva” ősi kapcsolatából, amelyek mindannyiunk tudatának legmélyén, kollektív önismeretünk legbelső szféráiban, emberi mivoltunkból, elemi fundamentumainkból fakadnak. A felkavarás célja nem más, minthogy a mai ezerarcú világ kapaszkodók nélküli káoszában úgy adhasson egy percnyi megnyugvást, hogy felismerjük, mind ugyanabban a valóságban élünk, egymás testvérei vagyunk, ugyanazon zavaros korszellem befolyásoltsága alatt keressük ugyanazt a jóságot, igaz egyensúlyt, a még el nem veszett, arany harmóniát. Nincs köztünk különbség, csak ha teszünk érte. Nincs köztünk különbség, ha teszünk érte. A bizonyosságot és békességet mindenkinek magában kell megvalósítania, mi csak annyit tehetünk, hogy rávilágítunk a rendetlenség mélyén rejlő közös értékekre, rendre. Ez a hivatás, amit kamaradarabunkkal vállalunk.