Kolorádó 2019
MENUMENU

GDPR

A SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kombó Projekt Kft. (székhely: 2476 Pázmánd, Bem József utca 24.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatkezelési politikáját.
A Kombó Projekt Kft. (a továbbiakban: Társaság) a www.kolorado.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon keresztül tájékoztatást kérő, űrlapot kitöltő felhasználók, és a honlapra regisztrált felhasználók (a továbbiakban együttesen Felhasználó) adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A TÁRSASÁG MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Kombó Projekt Kft.
Székhely és levelezési cím: 1013 Budapest, Várkert rkp. 11.
Telefonszám: +36 203752126
Email cím: info@kolorado.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Hírlevélre feliratkozásnál megadott adatok
A Honlapon a hírlevélre email cím megadásával regisztrál a látogató. Ezzel automatikusan elfogadja az adatkezelési szabályzatot és engedélyezi a Társaságnak a hírlevél küldését.
Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Társaság fér hozzá.
Cookie-k
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Társaság a látogató számítógépére.
Alapesetben ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható legyen, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Társaság csak a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás elemzéséhez, fejlesztéséhez használja őket.
Egyedi azonosításra alkalmas cookie-k csak akkor (és azután) kerülnek elhelyezésre, ha ehhez a látogató az oldalon megjelenő felugró ablakban hozzájárult.
Az egyedi azonosításra alkalmas cookie-k a Google és a Facebook által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és a Facebook hirdetési rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső adatkezelők, közöttük a Google és a Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére külső partnereik internetes webhelyein.
Alkalmazott cookie-k
Átmeneti (session) cookie:
A session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Társaság Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie:
Állandó cookie-t is használ a Társaság a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Statisztikai cookie:
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Facebook Analytics).
A Google Analytics cookie-ja alapesetben olyan formában kerül a felhasználó számítógépére, hogy az azonosításra nem alkalmas, mivel az IP címeket csak anonimizálva (rövidítve) rögzíti, és ki vannak kapcsolva a látogatók hirdetésekkel való újracélzását lehetővé tevő ún. „display” opciók.
Hirdetési cookie:
Újracélzást, hirdetések megjelenítését lehetővé tevő cookie-k csak akkor kerülnek rögzítésre, ha a látogató ezt jóváhagyta.
Cookie-k eltávolítása, letiltása:
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.kolorado.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény és az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete.
A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve hírlevélre feliratkozás során a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a hírlevél kiküldése. A Társaság a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Társasági kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Felhasználó jogainak védelme.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A hírlevélre feliratkozás során megadott email címek kezelése a kitöltéssel kezdődik, és az adatok törléséig tart.
Az adatok törlésének szabályai:
A 3.1. pont szerint hírlevél igénylésének céljából feliratkozott email cím, és ezzel a hozzájuk tartozó adatokat 1 év inaktivitás után, vagy a termékbemutatót igénylő Felhasználó erre vonatkozó kérésére 3 munkanapon belül töröljük.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Társaság illetve Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
A felhasznált informatikai rendszer üzemeltetése, a Társasági megbízás teljesítése, az elszámolás rendezése körében Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Hirdetések megjelenítése tekintetében:
Google és Facebook
On-line marketing, honlap üzemeltetés tevékenység tekintetében:
Csete Gábor
A Társaság a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.
FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását, törlését.
Társaság a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Társaság a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználói személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintett Felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Kombó Projekt Kft., 1013 Budapest, Várkert rkp 11. II.em 11.
Email cím: info@kolorado.hu
Ügyfélszolgálat: +36203752126
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
A Társaság kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, tájékoztatás nyújtását, és szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
Hírlevél
A megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Társaság a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Társaság, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Társaság által, a Honlapon biztosított módon.

Budapest, 2018. november 25.

info@kolorado.hu

GDPR Házirend Festipay ÁSZF